1401. 2. oktober.


Brügge sender Janne van Rosselaar og Viktor van Leffing til Sluis til forhandlinger med hertug Albrechts udsendinge om de skader, som mænd fra Zeeland havde tilføjet nogle købmand fra Danmark.

Udtog efter Severen, Archives

Tekst

Den andren dach in october den her Ianne van Roesselare ende Victoor van Leffinghe ghesendt ter Sluus met den heeren van ons gheduchts heeren rade vp stic van der dachvaerd die aldaer gheweist soude hebben met shertoghe Aelbrechts lieden vp stic van der scade die de Zeelanders ghedaen hadden binnen den Zwene vp enighe coopliede van Dinnemaerke.....

Oversættelse

Den anden dag i oktober blev hr. Janne van Rosselaar og Viktor van Leffing sendt til Sluis med herrerne fra vores ærværdige herrers råd angående mødet som skulle have været der med hertug Albrechts folk angående skaden, som mændene fra Zeeland havde tilføjet nogle købmænd fra Danmark inden for het Zwin.