1401. 10. oktober. Lund


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Elav Elavsen på rettertinget har skødet alle de breve og rettigheder, han havde fra fru Erenbold, på Brøndum og andet gods i Jylland til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mocdo primo. crastino sancti Dyonisii Lundis in placito nostro iusticiario. constitutus uir discretus dominus Elauus Elefsøn miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Iacobo dei gracia episcopo Berghensi. Laurencio decano Roskildensi Petro archidyacono Roskildensi Iacobo Kalff Iohanne Dwemilitibus Nicolao Laurensøn Iohanne Niclessøn armigeris ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa illustrissime principi et domine[1] domine Margaretedei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque regine domine et matri nostre carissime omnes litteras cauciones iura et documenta quas et que de domina Erenbold habuit super bonis Brunnom ac ubicumque[2] infra terram Iucie sitis tangentes pro pleno et sufficienti precio ad nutum suum actu iam percepto. spontanea et libera uoluntate scotauit assignauit et ad manus suas traddidit[3] iure perpetuo possidenda transferens a se et heredibus suis. et ad manus predicte domine regine Margarete et suorum heredum et successorum omne ius proprietates et possessiones quod uel que sibi hactenus in premissis competebant aut aliqualiter competere poterint in futurum ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro\

1. domine] herefter overstreget og underprikket et A. 2. ubicumque] med cum tilf. o.l. A. 3. traddidit] = tradidit.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1401, dagen for sankt Dionysius' dag fremstod den gode mand, hr. Elav Elavsen, ridder, på vort retterting i Lund i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd, herrerne Jacob, af Guds nåde biskop af Bergen, Lars, dekan i Roskilde, Peder ærkedegn i Roskilde, Jacob Kalv, Jens Due, riddere, Niels Larsen, Jens Nielsen, væbnere, og mange andre troværdige mænd i talrig mængde og skødede, overgav og overdrog til den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige, og Norge, de venders og goters, vor kæreste frue og moder, alle breve, garantier, rettigheder og dokumenter, som han havde efter fru Erenbold, og som drejede sig om godserne Brøndum og hver de end er beliggende i Jylland, for fuld og tilfredsstillende pris, som han dog (?) allerede har modtaget efter sit ønske, af egen drift og af fri vilje, til evig og retmæssig besiddelse, idet han fra sig og sine arvinger og til fornævnte fru Margretes og hendes arvingers og efterfølgeres hånd overførte al ret, ejendomsret og besiddelse, som hidindtil tilhørte ham i det forudomtalte eller på nogen som helst måde vil kunne komme til at tilhøre ham i fremtiden. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.