1401. 10. oktober. Lund


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer for tredje gang Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Norwegie Sclauorum/ Gothorumque rex et dux Pomarnensis Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Noueritis quod nos latori presencium domino Andree[1] Olaui de Næsby quandam partem molendini dicti Gryde aa sibi iure hereditario et apertis litteris legaliter aduolutam et numquam postmodum per ipsum alicui alienatam iam tercio adiudicamus per presentes libere possidendam inhibentes firmiter ne quis se de dicta parte contra uoluntatem ipsius aliqualiter intromittat ♦ Datum Lundis anno domini mocdo primo proxima feria secunda post festum Dyonisii nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenonis Bryms iusticiario nostro \

1. Andree] Andreee A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. I skal vide, at vi nu for tredje gang med dette brev tildømmer nærværende brevviser hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i møllen, kaldet Gryde å, der lovformeligt var tilfaldet ham ifølge arveretten og åbne breve og aldrig senere afhændet af denne til nogen, at besidde frit, idet vi urokkeligt forbyder, at nogen på nogen måde befatter sig med nævnte lod mod dennes vilje. Givet i det Herrens år 1401 nærmeste mandag efter Dionysius' dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.