1401. 11. oktober. Lund


Hr. Niels Iversen oplader til dronning Margrete al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø

Tekst efter Aa

Tekst

Iæk Niels Ywerssøn ridderæ kiænnæs thæt meth thættæ mit opnæ breff at swo megin ræt oc all thæn ræt som iæc hafuer haft eller hafuer i thæn garth som callæs Schagæmants ladhægarthi Malmøghæ liggendæ thæn ræt oc thæn fornempde gardh meth hws oc bygning oc meth all styckæ oc meth all breff oc ræthichet som iæc ther til hafuer haft eller hauer hafuer iæc myn nadheghæ fruæ drotning Margareta vpladit oc vplader meth thættæ mit opnæ breff oc kiænnæs thes at mich for alt thættæ forscrefne suo fult oc alt scheet oc giort ær suo at mich fullelicæ oc wæl at nøgher swa at iæc eller minæ arwingæ engin ræt eller tiltalæ til then fornempde garth oc breff oc ræthichet i nogræ madæ at hauæ eller hauæ sculæ ♦ Oc finnæs nokræ breff som mic eller minæ arwingæ vm thennæ forscriffna garth oc ræthicheet arørendæ æræ the sculæ fornempde min fruæ oc hennæs arwingæ oc æfterkommeræ eller hwem hun then fornempde garth vnnæ eller ladæ wil til gothæ kommæ oc engin stædh til hynder eller scadhæ i nogræ modæ ♦ Oc til meræ bewaring at allæ thissæ forscriffnæ <stycke>[1] oc artiklæ suo stadheghæ fastæ oc vbrødelicæ bliuæ oc holdes sculæ i allæ modæ som her foræ screuit staar tha hauer iæc fornempde Niels Ywerssøn ridderæ. mit inciglæ witerlicæ meth wilgha oc witscap ladit hengæs for thættæ breff ♦ Oc hafuer iæc bethet erlicæ men oc wælbornæ swo som ær her Anders Iacopssøn her Iens Duwæ oc her Pritbern van Podbusch ridderæ at the ladæ therræs inciglæ til witnisbyrdh hengis for thættæ breff ♦ Datum Lundis anno domini mcd primo feria tercia post festum sancti Dyonisii pontificis et martiris.

1. <stycke>] dette el. lign. ord mgl. Aa. .

Oversættelse

Jeg Niels Iversen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg til min nådige frue, dronning Margete, har opladt og med dette mit åbne brev oplader al den ret, jeg har haft og endnu har til den gård i Malmø, der kaldes Skagemands ladegård, sammen med nævnte gård med huse og bygninger og med al ting samt alle breve og rettigheder, som jeg enten har haft dertil eller endnu har; og jeg bekender, at jeg for alt dette føromtalte er blevet fuldstændigt fyldestgjort og har fået fuld betaling, således at jeg er fuld ud og vel tilfreds, og således at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på fornævnte gård, breve og rettigheder eller på nogen måde vil kunne få det. Hvis der findes nogle breve, angående føromtalte gård og rettighed, som vedkommer mig og mine arvinger, så skal de komme min fornævnte frue og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme eller overlade fornævnte gård, til gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Til større bekræftelse på at alle disse føromtalte artikler skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige og overholdes i alle henseender for foranskrevet, har jeg fornævnte Niels Iversen, rider, med min vilje og min vilje vitterligt ladet mit segl blive hængende under dette brev. Jeg har bedt de ærlige og velbyrdige mænd, nemlig hr. Anders Jakobsen, hr. Jens Due og hr. Predbjørn Podebusk, riddere, om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1401 tirsdagen efter paven (biskoppen ?) og martyren sankt Dionysius' dag.