1401. 18. oktober. Venezia


Guillaume de Tournon, ridder, erklærer at have slået Jakob Skarhult til ridder ved den hellige grav.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Guillelmus, miles de Tornon regni Franciæ, salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facio uniuersis præsentibus et futur<i>s[1] quod ego famosum uirum, dominum Iacobum Scarolt de Scania in regno Dacie, exhibitorem præsentium, propria mea manu feci militem apud sanctum sepulchrum in die sancte Margarete uirginis præsente uiro nobilissimo, domino Iohanne, barone de Riox, domino no<ui>[2] in Britania, filio domini marstalli[3] maiorum regni Francie, quod coram omnibus testificor publice per presentes. ♦ In cuius rei testimonium sigilla uirorum nobilium dominorum Girardi de Masto, Guilielmi de Thaylack, qui tunc temporis in eodem loco facti fuerunt milites, p<rese>ntibus[4] <s>un<t>[5] appensa, me proprium sigillum non habente. ♦ Scriptum Venecie anno domini milessimo quadringentessimo primo die sancti Luce euangeliste diem sancte Margarete uirgin<is>[6] peracte subsequenti\

1. futur<i>s] fueturus Aa. 2. no<ui>] nom Aa. 3. marstalli] = marscalli; herefter oversteget in cuius Aa. 4. p<rese>ntibus] puntibus Aa. 5. <s>un<t>] tunc Aa. 6. uirgin<is>] uirgine Aa.

Oversættelse

Guillaume, ridder af Tournon i riget Frankrig, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterlig for alle nulevende og fremtidige, at jeg med mine egen bånd har gjort den prægtige mand hr. Jakob Skarhult af Skåne i riget Danmark, nærværende brevviser, til ridder ved den hellige grav på jomfruen sankt Margretes dag, i nærværelse af den såre velbyrdige mand hr. Jean, baron af Riox, herre til Neufchatel i Bretagne, søn af den herre marskal over riget Frankrigs stormænd[A], hvilket jeg med dette brev offentligt bevidner over for alle. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende de velbyrdige mænd de herrer Gérard de Masto, Guillaume de Thaylack, som på det tidspunkt blev gjort til riddere på samme sted, hængt under dette brev, da jeg ikke har mit eget segl. Skrevet i Venezia i det Herrens år 1401 på den evangelisten sankt Lukas' dag, der følger efter den gennemborede jomfru sankt Margretes dag.

A. riget Frankrigs stormændgengiver tekstens marscalli maiorum regni Francie.