1401. 20. oktober. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern om at give ham udsættelse til førstkommende 1. maj med hensyn til endeligt svar vedrørende Gotland.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynfeldige befelunge etcetera ♦ Allerdurchluchte furstynne vnd grosmechtige gnedige frowe ♦ Ewren brieff mit ewren botten vns gesand vnd ewer meynunge vnderwiset von vnserm[1] grosscheffer/ leczt mit ewer grosmechtikeit gehandelt wir wol haben vornomen vnd wie ir gert einer endhaftige<n>[2] antwert von Gotland vnd von der stad Wisbuy etcetera ♦ Allerdurchluchte frowe die czeit czwuschen der bottschaft an vns geschen vnd allerheiligen tage nehest komende vns alczukurcz dunket/ vns is dorczu das wir vnserer gebitiger einen ader czwene mit nicht/ auch vmb vnczeitikeit der czeit/ vnd des weters mogen obirsenden ken Calmar euwir stat/ noch euwir grosmechtigen begerungen/ sundir wir bitten mit allem flisse/ das euwir hochwirdige gnade/ lasse die botschaft geduldeclich besteen bis czu offentagen/ als czu Philippi vnd Iacobi nestkomende/ so wellen wir gerne vnsere erbaren bothen/ czu euwir allirdurchluchtikeit obirsenden/ also das euwir grosmechtikeit boten off die czit sien czu Vlant/ vnd die vnsern czu Gotlant/ die vnser meynunge euch ader die euwren wol sollen vndirwisen bynnen der czit so wellen wir mit allem flisse/ vnd mit groserem ernste. manen vnsern houptman. der vorsaczunge/ das her vns frye vnd ledige/ als her sich vns vorschreben hat/ vnd wellen iů des manen als wir hertlich konnen/ ouch so welle wir dy wile vns off das hogeste dyrfrogen/ was wir mit eren gethun mogen\ ♦ Dor obir gnedige frowe/ so hoffen vnd glouben wir genczlich euwir grosmechtikeit das ir an vns vnd vnserm orden nicht andirs geruchet czu suchen noch anmuten/ wen was vns erlich ist czu thun vnd moglichkeit wend euwir allirdurchluchtikeit wol weis/ wie das lant an vns gekomen ist/ vnd dorumme keyner vngunst vns vorsogen von eyngerly[3] herschafft/ wend wirs innomen vmb frede vnd gemach vnser vnde des gemeynen koufmannes/ ♦ Worumme grosmechtige frowe so lat die botschafft behegelich besteen/ bis ken offen tagen. vorgeschreben das wir mit vnserm ganczen orden gerne wellen vorscholden. vnd bitten deses briffes eyne vnvorczogen antwert by desem kegenwortigen boten/ ♦ Gegeben off vnserm huse Marienburg am donirstage noch Luce ewangeliste im xiiiic vnd ersten iare.

1. vnserm] herefter et understreget groskumpter Aa. 2. endhaftige<n>] endhaftige Aa. 3. eyngerly] herefter et overstreget har Aa.

Oversættelse

Redelig anbefaling osv. Højtærede, stormægtige og nådige frue. Vi har nøje læst det brev, I sendte til os med Eders sendebud for at forklare Eders hensigt, som vor storskaffer for nylig forhandlede med Eders stormægtighed om. Vi læser, at I ønsker at få et endegyldigt svar om Gotland og staden Visby etc. Allernådigste frue, tidsrummet mellem vores modtagelse af dette budskab og næste allehelgensdag forekommer os alt for kort. Vi kan ikke nå at udsende en eller to af vore herrer til Kalmar, som I ønsker det, på grund af den uhensigtsmæssige årstid og de dårlige vejrforhold. Til gengæld beder vi indtrængende Eders højværdige nåde om tålmodigt at udskyde sendebudet indtil den ordinære retsdag eller førstkommende Philips og Jakobs dag. Så vil vi gerne udsende vore hæderlige sendebude til Eders Højhed, således at Eders stormægtigheds sendebude til dette tidspunkt er på Øland mens vore, der skal forklare Eder eller Eders folk vort standpunkt, til denne tid er på Gotland. Vi vil i givet fald indtrængende og i fuldt alvor rykke vor høvedsmand for afgørelsen for at han fritager os, hvilket han skriftligt har forpligtet sig til over for os. Vi vil, så godt muligt, rykke ham for det. Samtidig vil vi nøje overveje, hvad vi med ære kan gøre. Derfor tror og håber vi fuldt ud, nådige fyrstinde, at Eders stormægtighed er så nådig ikke at forlange andet af os og vor orden, end hvad der er sømmeligt og muligt for os at gøre, idet Eders Højhed er fuldt klar over, hvorledes vi har fået landet, og derfor ikke nægter os Eders gunst vedrørende herredømmet. Vi har nemlig taget landet i besiddelse for at give vore og hansekøbmændene fred og ro. Derfor, stormægtige fyrstinde, så udsæt venligst sendebudet indtil nævnte ordinære retsdag. Vi og hele vor orden vil være Eder taknemlige, og vi beder venligst om at få et ufortøvet svar på dette brev ved dette nærværende sendebud. Givet på vort slot Marienburg torsdag efter evangelisten Lukas i år 1401.