1401. 25. oktober. Søborg


Kong Erik 7. af Pommern meddeler kong Henrik 4. af England, at han sender magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som udsending til ham, og beder kongen vise ham tillid.

Tekst efter A:

Tekst

Inuictissimo principi domino Henrico dei gracia regi Anglie illustrissimo fratri nostro precarissimo Ericus[1] eadem gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Slauorum Gothorumque rex ac dux Pomeranie salutem et prosperos ad uota successus ♦ Princeps et frater precarissime. ♦ Prout alias uestre scripsimus regie fraternitati / de certo nostro nuncio ad ipsam uestre regie fraternitatis presenciam in breui dirigendo hinc est quod ho[die seren]issime[2] domine et matris nostre / et nostrum dilectum clericum / magistrum Petrum Lykke archidyaconum Roskildensem / ad ipsam fraternitatem [regiam] transmittimus cui in ipsius domine et matris nostre et consiliariorum nostrorum presencia\ nostra pro hac uice ad ipsam. uestram fraternitatem commisimus negocia. affectiue instantes / quatinus ipsa uestra regia fraternitas eidem in negociis que nuncii tam uestre fraternitatis quam [person]aliter nos ex utraque parte tractauerant / hac uice fidem uelit adhibere criditiuam / ac si nos ipsi. uestre fraternitati de hiis [in perso]na loqueremur / nullam ambiguitatem / auxiliante domino in hoc admittentes ♦ De uiarum etenim periculis uiolente capcionis [litterar]rum timore / ac aliis propter que expressius scribere ad presens omittimus / nouit prefatus Petrus [Ly]kke [uestram] regiam fraternitatem uiue uocis oraculo facere contentatam ♦ Et frater ac princeps precarissime si quid speciale uestra regia fraternitas per nos dilexerit faciendum leto uultu suscipimus id nobis intimatum ♦ Uestram regiam fraternitatem conseruet altissimus prosperam et illesam ♦ Scriptum in castro Syøburgh anno domini mocdo primo xxv. die mensis octobris nostro sub secr[reto] [3] .

1. Ericus] herefter er resten af linien udfyldt med pennekrøller A. 2. ho[die seren]issime] her og i det følgende er nogle bogstaver ulæselige pga. huller i pergamentet A. 3. secr[reto] ] bogstaverne bortskåret A.

Oversættelse

Erik, at Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til den uovervindelige fyrste hr. Henrik, af samme nåde Englands såre berømmelige konge, vor meget kære broder, hilsen og lykke og held som forønsket. Meget kære fyrste og broder. Eftersom vi iøvrigt har skrevet til Eder, kongelige broder, om i løbet af kort tid at sende vor visse udsending til Eder personlig, høje konge, oversender vi derfor i dag den høje frues og vor moders og vor elskede klerk magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, til selve Eder, kongelige broder, hvem vi i selve vor fru moders samt vores råders nærvær på vegne af os overfor Eders kongelige broderlighed har betroet forhandlingerne, idet vi kærligt anmoder om at Eders kongelige denne gang viser samme pålidelig troværdighed i disse forhandlinger, som såvel Eders broderligheds udsendinge som vi personligt har ført fra begge sider, som hvis vi personligt talte med Eders broderlighed om, uden, men Guds hjælp, at tillade nogen tvetydighed i dette. Thi angående vejenes farer, frygten for voldelig fratagelse af breve og andet, på grund af hvilket vi for øjeblikket undlader at skrive tydeligt, ved fornævnte Peder Lykke mundtligt at stille Eder, kongelige broder, tilfreds. Og, meget kære broder og fyrste, hvis I, kongelige broder, sætter pris på, at noget særligt skal foretages af os, påtager vi os med frydefuld mine det, der bliver givet os underretning om. Den højeste bevare Eder, kongelige broder, lykkelig og ukrænket. Skrevet på borgen Søborg i det Herrens år 1401 25. oktober under vort sekret.