1401. 25. oktober. Søborg


Dronning Margrete beder kong Henrik 4. af England vise tillid til magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som hendes søn kong Erik 7. af Pommern sender til ham som udsending.

Tekst efter A

Tekst

Inuictissimo principi domino Henricodei gracia [regi Anglie][1] illustrissi[mo fratri nostro] carissimo Margareta ead[em] gracia Waldemari Danorum regis filia salutem [et felici]tatis continuum incrementum ♦ Princeps et frater precarissime. ♦ Prout alias amantissimus filius noster et nos uestre regie fraternitati/ de suo certo nuncio/ ad uestre regie fraternitatis presenciam in breui scripsimus dirigendo. hinc est quod ipse filius noster iam in nostra et suorum consiliariorum presencia suo et nostro dilecto seruitori et clerico magistro Petro Lykkearchidyachono Roskildensi de illis negociis exposuerat cui magistro Petro nos una cum prefato nostro filio petimus a. uestra regia fraternitate. in sibi commissis ut premittitur negociis hac uice fidem adhiberi ac si ipse filius et nos uestre regie fraternitati iam in persona loqueremur/ nullam ambiguitatem in hoc/ auxiliante domino admittendo. ♦ De uiarum etenim periculis uiolente capcionis litterarum timore. et aliis propter que expressius scribere ad presens omittimus/ nouit prefatus magister Petrus Lykke/ uestram regiam fraternitatem uiue uocis oraculo facere contentatam ♦ Et princeps et frater precarissime. si quid speciale uestra regia fraternitas per nos dilexerit faciendum/ leto wltu suscipimus id nobis intimatum ♦ Exellentissimam[2] uestram regiam fraternitatem conseruet altissimus prosperam et illesam ♦ Scriptum in castro nostro Syøburgh anno domini. m°. cd° primo. xxv. die mensis octobris nostro sub secreto\

1. [regi Anglie]] her og i det følgende nogle bogstaver udvisket A. 2. Exellentissimam] = Excellentissimam.

Oversættelse

Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar, de danskes konge, til den uovervindelige fyrste hr. Henrik, af samme nåde Englands såre berømmelige konge, vor meget kære broder, hilsen og vedvarende fremgang i lykke. Meget kære fyrste og broder. Eftersom vor meget elskede søn og vi iøvrigt har skrevet til Eder, kongelige broder, om i løbet af kort tid at sende hans visse udsending i til Eder Personlig, kongelig broder, havde denne vor søn derfor nu i vores og hans råders nærværelse givet sin og vor elskede tjener og klerk, magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, en forklaring om de sager, til hvilken magister Peder vi sammen med vor fornævnte søn beder Eder, kongelige broder, om denne gang at vise tillid angående de sager, der som fornævnt er betroet ham, som om denne søn og vi nu personligt talte til Eder, kongelige broder, idet I med Guds hjælp ikke tillader nogen tvetydighed herom. Thi angående vejenes farer, frygten for voldelig fratagelse af breve og andet, på grund af hvilket vi for øjeblikket undlader at skrive tydeligt, ved fornævnte magister Peder Lykke mundtligt at stille Eder, konge broder, tilfreds. Og, meget kære fyrste og broder, hvis I, kongelige broder, sætter pris på, at noget særligt skal foretages af os, påtager vi os med frydefuld mine det, der bliver givet os underretning om. Den højeste bevare Eder, udmærkede kongelige broder, lykkelig og ukrænket. Skrevet på vor borg Søborg i det Herrens år 1401 den 25. oktober under vort sekret.