1401. 31. oktober. Malmø


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Mikkel Jonsen, bymand i Malmø, på rettertinget har overdraget dronning Margrete et åbent brev vedrørende Skagemands ladegård i Malmø, som han havde fra ridderen hr. Niels Ivarsen.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini m° quadringentesimo primo uigilia omnium sanctorum Malmøghe in placito nostro iusticiario presentibus quam pluribus fidedignis. constitutus uir discretus Michael Ionsøn uillanus Malmøghe illustrissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie etcetera regine. domine et matri nostre carissime. quandam apertam litteram super curia in Malmøghe sita dicta Skawemantsladhegardh quam quidem litteram de domino Nicolao Ywerssøn milite habuit cum omnibus et singulis iure condicionibus et articulis prout in dicta littera continentur ex mera uoluntate et deliberato animo. pro pleno precio ad nutum suum actu iam percepto assignauit et ad manus suas tradidit et dedit transferens ad eandem dominam nostram reginam omne ius quod sibi uel suis heredibus in dictis littera et curia competebat uel competere poterit quouismodo ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenonis Bryms\

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de Venders og Goters, og hertug af Pommern til alle, som ser nærværende brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1401 dagen før Allehelgensdag i Malmø på vort retterting i nærværelse af mange troværdige mænd overdrog, overgav og skænkede den gode mand Mikkel Jensen, borger i Malmø, af fri vilje og med overlagt sind for fuld pris, som allerede var modtaget efter hans krav, til den høje fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kære frue og moder, et åbent brev[A] på en gård, beliggende i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, med alle og enkelte rettigheder, betingelser og artikler, sådan som er indeholdt i nævnte brev, hvilket brev han har erhvervet fra hr. Niels Iversen, ridder, idet han til samme vor frue dronningen overfører al ret, som tilkom eller på nogen som helst måde kunne tilkomme ham eller hans arvinger i nævnte brev og gård. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.

A. Kendes ikke, men cf. nr. 14011011001.