1401. 8. november. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har overdraget dronning Margrete alle dokumenter og breve, som Jakob Mus havde fået af hende angående den gård i Malmø, som Anders Pedersen, fordum borgmester sammesteds, havde beboet.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini m° cd° primo die sancti Williadi confessoris Helsingburgis in placito nostro iusticiario constitutus dominus Magnus Munk miles coram nobilibus uiris dominis Petro dei gracia episcopo Roskildensi Iohanne Andree. Andrea Iacobi Iohanne Dwe Stigoto Petri Stigoto Awonis militibus ac aliis pluribus fididignis[1] multitudine copiosa illustrissime principi et domine domine Margaretedei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie regine domine et matri nostre carissime omnia documenta ius et litteras que et quas dominus Iacobus Mws de dicta domina regina Margareta super curia in Malmøghe quam condam Andreas Petri proconsul ibidem inhabitauit habuit et ipse dominus Magnus cum uxore sua domina Cristina post eum uel alio quouis modo hactenus habuerat ex mera et libera uoluntate scotauit et assignauit perpetuo possidenda renuncians omni iuri quod sibi uel uxori sue aut eorum heredibus uncquam competere poterit in eadem. saluo tamen semper regis iure in premissis ♦ Affirmauit eciam idem dominus[2] Magnus Munk quod si alique littere inueniantur super dicta curia sonantes ipsi domine regine Margarete suis heredibus et successoribus absque omni reclamacione sua uel suorum heredum in comodum proueniant et profectum ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Brymsiusticiario nostro\

1. fididignis] = fidedignis. 2. dominus] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern til alle, som ser nærværende brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1401 på sankt Williad bekenderens dag i Helsingborg på vort retterting, i nærværelse af de fornemme mænd, hr. Peter, af Guds nåde biskop i Roskilde, Jens Andersen, Andreas Jacobsen, Jens Due, Stig Petersen, Stig Ågesen, riddere, og mange andre troværdige mænd i stor mængde, skødede og overdrog hr. Mogens Munk, ridder, af fuld og fri vilje til evig besiddelse den høje fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kære frue og moder, alle dokumenter, ret og breve, som Jacob Mus havde fået af nævnte fru dronning Margrete vedrørende en gård i Malmø, som Anders Petersen, borgmester sammesteds, engang beboede, og som hr. Mogens hidtil har haft efter ham med sin hustru Kristine eller på en eller anden måde, idet han gav afkald på enhver ret, som nogensinde kunne tilkomme ham eller hans hustru eller deres arvinger over samme (gård), dog altid med forbehold af kongens ret i fornævnte bestemmelser. Samme Mogens Munk bekræftede også, at hvis der skulle findes nogle breve lydende på samme gård, da skulle de komme fru dronning Margrete selv, hendes arvinger og efterfølgere til gavn og gode uden protest af nogen art fra hans eller hans arvingers side. Givet på ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl. Vidne var Jens Svendsen Brims, vor justitiar.