1401. 11. november. Helsingborg


Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender, at de hvert år, så længe de har slottene Skanør og Falsterbo i pant, på kong Eriks vegne skal udbetale 500 stralsundske mark til hertugerne Barnim og Vartislav af Barth.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Pædher meth gudhs nadhe byscopi Roskilde ok alt capitel i then samme stedh kennes thet meth thettæ wort opne breff at wy wele oc scule hertich Barnym och hertich Wartslaf brødhræ aff Bardh swo lenge som wy eller ware efterkomere. oc capitel the slot Scanør oc Falsterbodhe til pant haue hwart. ar wt giwe oc betale fem hundreth Sundische mark pa war kære herre koning Eriks weghne. eller hwem fornempde war kære herræ oss. til wiser. om fem hundreth Sundische mark swo hwart ar at betale the stund wy thisse forscreffne slot til pant haue som fore ær sacht\ ♦ Thisse forscreffne penninge swo. at betale/ oc thette forscreffne swo at haldæ. oc gøre i alle made som fare ær sacht. thet lawe wy fornempde byscop Pædher oc capitel for oss. oc ware efterkomere/ fornempde war herre koning Erik with war gothe tro oc sannende. wden alt arght oc hiælpæ rædhe oc lenger tøfring ♦ Oc til mere bewaring alle thisse forscreffne stycke tha haue wy fornempde byscop Pædher oc capitel. ware incigle meth wilghe oc witscap ladet hengis for thette breff ♦ Datum Hælsingborgh anno domini millesimo quadringentesimo primo ipso die beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, og hele kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev, at vi, så længe vi eller vore efterkommere og kapitlet har slottene Skanør og Falsterbo i pant, hvert år vil og skal erlægge og betale 500 stralsundske mark til hertugerne Barnim og Vartislav af Barth, brødre, på vor kære herre kong Eriks vegne eller til hvem, som fornævnte vor kære herre anviser os at betale 500 stralsundske mark hvert år, så længe vi har disse foran skrevne slotte i pant, sådan som før er sagt. At således betale disse penge og at overholde og på alle måder opfylde det, som før er sagt, det lover vi fornævnte biskop Peder og kapitlet for os og vore efterkommere vor fornævnte herre kong Erik på vor gode tro og med sandhed uden al list og svig eller forhaling. Og til større sikkerhed for alle disse foranskrevne punkter så har vi fornævnte biskop Peder og kapitlet med vor vilje og vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 på biskoppen og bekenderen sankt Martins dag.