1401. Omkr. 11. november. Lübeck


Rådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et andet kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget ved Bornholm af ærkebiskoppens foged, eller eventuelt enes om udlevering mod en pengesum.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod domini consules dederunt eciam alias[1] litteras suas quitanciales ciuibus eorum omnibus in scriptura immediate premissa/ enumeratis/ ad dominum Iacobumarchiepiscopum ecclesie Lundensis/ ad assequendum per Nicolaumvan Styteneorum procuratorem/ omnia talia bona ipsorum anno presenti sub Bornholm periclitata/ in naui Mathei Mekeler et per aduocatum dicti domini archiepiscopi et suos recuperata/ berghet/ et desumpta. in quibus litteris dicti domini consules promiserunt/ si dictus Nicolaus cum dicto domino archiepiscopo taliter concordare posset/ quod presentaret sibi omnia talia bona pro una summa pecunie/ aliquo certo termino et loco sibi aut suo certo nuncio danda/ sibique super hoc/ litteram suam daret[2] / tunc dictus dominus archiepiscopus aut suus nuncius ad hoc deputatus/ talem pecuniam in dicto termino et loco expedite/ consequi seu assequi/ deberet/ unde predicti ciues omnes et quilibet ipsorum seorsum ita eciam quod quilibet ipsorum pro quolibet alio ipsorum/ promiserunt coram consilio et hoc libro quod uellent et deberent eosdem dominos consules in huiusmodi fideiussione penitus indempnes conseruare ♦ Scriptum iussu consilii.

1. eciam alias] tilf. o.l. A. 2. daret] tilf. o.l. A. .

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at de herrer rådmænd ligeledes gav et andet kvitteringsbrev til alle deres borgere, opregnet i den umiddelbart foregående indførelse, til hr. Jakob, ærkebiskop ved kirken i Lund for gennem deres befuldmægtigede Nicolaus van Styten at opnå alt dette deres gods, som i indeværende år led skibbrud under Bornholm i Mads Mekelers skib og blev reddet, bjerget og optaget af nævnte herre ærkebiskops foged og hans folk, i hvilket brev nævnte herrer rådmænd lovede, hvis nævnte Nicolaus kunne komme overens med nævnte herre ærkebiskop på denne måde, at han skulle overgive ham alt dette gods for en sum penge, der skulle give ham eller hans særlige udsending til en eller anden bestemt termin og på et eller andet sted og give ham sit brev herom, da skulle nævnte herre ærkebiskop eller hans hertil udpegede udsending uførtøvet få eller opnå disse penge til nævnte termin og på nævnte sted, hvorfor fornævnte borgere - alle og enhver af dem særskilt, også således at enhver af dem for enhver anden af dem - lovede over for rådet og denne bog, at de ville og skulle holde samme herrer rådmænd fuldstændigt skadesløse for denne sikkerhedsstillelse. Skrevet på rådets befaling.