1401. 22. november.


Iver Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette havde arvet efter sin fader og moder.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff Iffuer Iull skøder Ienns Pederssøn all thenn rettighed, hans moder, frwe Metthe, arffuede effther sinn fader oc moder, Segebode Krumdige oc frue Cicillie Segebodes, wti Løuitzmosse.

Oversættelse

Fremdeles et brev, (at) Ivar Jul skøder Jens Pedersen al den ret i Løgismose, som hans moder fru Mette arvede efter sin fader og moder, Segebod Krummedige og fru Cecilie Segebods.