[1401]. 7. december.


John Parant aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1401 4. december for sin rejse til Sverige for som den engelske konges udsending at forhandle med Margrete og Erik 7. af Pommern.

Tekst efter A

Tekst

Compotus Iohannis Parant seruientis regis ad arma de receptis uadiis et expensis suis missi in nuncio regis ad reginam Swecie in Norway et regem de Danmarke pro certis negociis regis anno secundo finiente per breue[a] regis de priuato sigillo suo datum quarto die decembris anno tercio thesaurario baronibus et camerariis huius scaccarii directum irrotulatum in memorandis de termino Michaelis eodem anno rotulo xli° per quod breue rex mandauit prefatis thesaurario et camerariis quod computent cum prefato Iohanne per sacramentum suum de dicto uiagio per ipsum nuper factum eundo de mandato regis in nuncio suo ad dictam reginam Swecie in Norway et regem de Denmarke pro certis materiis regem tangentibus faciendo eidem Iohanni debitam allocacionem per dictum sacramentum suum de xiii solidis iiii. denariis per diem a die quo recessit de ciuitate regis Londonie causa predicta usque ad suum redire ibidem una cum passagio suo maris usque Cales et repassagio suo modo quo allocatum existit eidem Iohanni alias in tempore domini Ricardi nuper regis Anglie secundi predecessoris regis huius eunti in consimili uiagio ad regem Romanorum regem Hungarie ducem de Bayuere et alibi et de eo quod per compotum illum prefato Iohanni deberi contigerit prefati thesaurarius et camerarii. eidem Iohanni promtam solucionem de thesauro regis habere faciant uidelicet de huiusmodi receptis uadiis et expensis ut infra ♦ Idem reddit compotum de xl. libris receptis de thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii xxo. die iulii termino pasche dicto anno secundo. super uadiis suis missi in nuncio regis uersus partes Norway. Swais[1] et pro certis materiis dominum regem et comodum regni Anglie intime tangentibus sicut continetur in pelle memorandorum[b] ad eandem[2] receptam de eisdem termino et anno et eciam in quadam cedula[c] de particulis hic in thesauro. ♦

\Summa recepte xl libre

Idem computat in uadiis suis proficiscendo in dicto nuncio regis ad reginam Swecie in Norway et regem de Denmarke pro certis materiis regem tangentibus uidelicet ab xi° die iulii dicto anno secundo quo die dictus Iohannes recessit de predicta ciuitate regis Londonie causa predicta usque secundum diem decembris proximo sequentem quo die rediit Londoniam scilicet eundo morando et redeundo in uiagio predicto per cxlviii dies ultimo die computato et non primo iiiixx xvi libras capiente per diem xiii solidos iiii. denarios per predictum breue[d] regis supra in titulo huius compoti annotatum sicut continetur in dicta cedula[e] de particulis et sicut huiusmodi uadia allocantur eidem Iohanni eunti in consimili nuncio in seruicio domini Ricardi secundi nuper regis Anglie uersus regem Romanorum et alibi rotulo xxio rotulo compotorum et in passagio et repassagio suis maris hominum et equorum suorum causa predicta iiii. libras per idem breue[f] regis sicut continetur ibidem ♦

\Summa expensarum c libre

Et habet superplusagium lx. librarum de quibus habiturus est solucionem uel satisfaccionem aliunde pretextu breuis[g] regis de priuato sigillo annotati supra in titulo huius compoti quod quidem breue liberatur thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii vii° die decembris anno tercio regis huius.

1. Swais] = Swecie. 2. eandem] med a rettet fra d A.
a. breue] cf. 1401 nr. 202. b. memorandorum] kendes ikke. c. cedula] kendes ikke. d. breue] cf. 1401 nr. 202. e. cedula] kendes ikke. f. breue] cf. 1401 nr. 202. g. breuis] cf. 1401 nr. 202.

Oversættelse

Regnskab, aflagt af John Peraunt, kongens serjeant-at-arms, for modtagne penge, løn og udgifter som udsending i kongens ærinde til dronningen af Sverige i Norge og til kongen af Danmark, i slutningen af kongens 2. regeringsår, angående visse affærer, i overensstemmelse med befalingsbrev under the Privy Seal dateret 4. december i det 3. regeringsår, rettet til the treasurer, the barons og the chamberlains of the Exchequer, indført i rulle 41 i the Memoranda Rolls for sankt Mikkels termin samme år, ved hvilket befalingsbrev kongen pålægger føromtalte treasurer og chamberlains at afregne med føromtalte John ved hans edsaflæggelse vedrørende den af ham nyligt foretagne nævnte rejse, hvor han på kongens bud rejste i dennes ærinde til nævnte dronning af Sverige i Norge og til kongen af Danmark angående visse sager vedrørende kongen; idet de betaler samme John den passende ydelse, ved hans nævnte edsaflæggelse, af 13 skilling og 4 denarer pr. dag, fra den dag, da han forlod kongens by London af førnævnte årsag, indtil hans tilbagevenden sammesteds, tillige med hans overfart over havet til Calais og hans tilbagefart, på samme måde som det tidligere blev tildelt samme John i denne konges forgænger, hr. Richard 2., nylig Englands konges tid, da han rejste i en lignende rejse til romernes konge, Ungarns konge, hertugen af Bayern og andre steder; og angående det, som ifølge dette regnskab måtte skyldes føromtalte John, d.v.s. angående hans modtagne penge, løn og udgifter som nedennævnt, skal føromtalte treasurer og chamberlains sørge for en prompte betaling fra kongens skatkammer. Samme John afregner endeligt for 10 pund modtaget fra the treasurer og the chamberlains ved the Lower Exchequer d. 20. juli i påsketerminen10) i nævnte 2. regeringsår til sin løn som udsending i kongens ærinde til Norge og Sverige angående visse sager nøje vedrørende hr. kongen og Englands riges nytte, således som der står i the Memoranda Rolls ved samme Lower Exchequer fra samme termin og år og tillige i en seddel med det specificerede regnskab her i skatkammeret. Ialt modtaget 40 pund. Samme John gør rede for 96 pund i løn for at drage i det nævnte ærinde for kongen til dronningen af Sverige i Norge og til kongen af Danmark angående visse sager vedrørende kongen, nemlig fra 11. juli i nævnte 2. regeringsår, på hvilken dag han forlod kongens førnævnte by London af førnævnte grund til næstfølgende 2. december, på hvilken dag han vendte tilbage til London, d.v.s. for sin rejse, sit ophold og sin hjemrejse, i førnævnte rejse i 144 dage, den sidste dag medregnet, men ikke den første, idet han modtager 13 skilling 4 denarer pr. dag ifølge kongens førnævnte befalingsbrev, opført i overskriften til dette regnskab, således som der står i nævnte seddel med det specificerede regnskab og således som sådan løn tildeltes samme John, da han rejste i et lignende ærinde i hr. Richard 2., nylig Englands konges tjeneste til romernes konge og andetsteds, som anført i rulle 21 af regnskabsrullerne11); og for 4 pund til hans egen, hans mænds og deres hestes overfart og tilbagefart over havet af førnævnte årsag ifølge samme kongens brev, således som det står sammesteds. Udgifter ialt 100 pund. Og han har et tilgodehavende på 60 pund, for hvilke han skal have betaling eller godtgørelse andetsteds under påberåbelse af kongens befalingsbrev under the Privy Seal opført ovenfor i overskriften til dette regnskab, hvilket brev blev givet til the Exchequer 7. december i denne konges 3. regeringsår.