1401. 20. december.


Hr. Jakob Akselsen af Krageholm skøder sin hovedgård i Bollerup og en gård i Gerarp til hr. Stig Pedersen.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk IæIæcob[1] Axelson af Krakæholm[2] ridder ær helsar iæk alla mæmæn[3] æwinnelich qwæthiæ mæth guth ♦ Thæt scal allæ mæn witerlicht wara sua wæl the ther komæ sculæ som the nærwa<re>ndis[4] æra thæt iæk kænnis myk at hafwa skøt herra Stygh Pethersson [5] myn hofwt garth innæn Bullorp[6] mæth thua festær oc Flintæ møllæ[7] oc all then fornæmpde garth[8] oc all then fornæmpde garth thil liggilsse e huat nampn thæt næmpnæ thæt næmpnæs[9] alla fyra wæghnæ thil marchæskæl / oc en garth mæth thre festær innæn Gerarp[10] som her Andres[11] Pæp myk skøtte oc hans opnæ breff vtwisær oc sua mykit gotz som iæk fek af frw Kristinæ oc innæn the Kristinæ oc innæn[12] samæ by Gerarp oc thil æwinnerlich eghæ ♦ Binder iæk myk thil framdelis meth myk oc mynæ arwinge hanom oc hans arwinge thet thet [13] friith oc orthgrant at gøra for huars mans thiltall ♦ Ware thet sua at noghen af the gozen worthe hanom af wnnen meth rættæ for myn wanhemøl scyld tha binder iæk myk thil meth myk oc mynæ arfwinge hanom oc hans arfwinge sua mykit gotz i geen at gifwæ som hanom warther af wnneth hwar hanom thæthæt[14] bilæghæt ær ther iæk hafwer ♦ Thil thes mere[15] witnibyrth[16] ær mith insigle for hænkt mæth hetherlikæ mæns insigle swa som ær Stygh Aghasson ridder ær / Iøsse Mathisson af Bossio wæpnær / oc Iøsse Pethersson af Othenslundæ[17] ♦ Anno domini millesimo cd primo in uigilia sancti Thome appostoli.

1. Iæcob] Iacob B. 2. Krakæholm] Kraghaholm B. 3. mæn] B, mgl. A. 4. nærwa<re>ndis] nærwandis A, ther nærwærendes B. 5. Stygh Pethersson ] Stygh Pætherson B. 6. Bullorp] Bullarp B. 7. mæth thua festær oc Flintæ møllæ] mgl. B. 8. oc all then fornæmpde garth] ok all hans B. 9. thæt næmpnæs] thet kan næfnæs B. 10. mæth thre festær innæn Gerarp] ok twa fæster i Gerap B. 11. Andres] Anders B. 12. Kristinæ oc innæn] Kirstinæ i B. 13. thet ] mgl. B. 14. thæt] mgl. B. 15. Thil thes mere] Til hwas thinzs B. 16. witnibyrth] vitnbyrth med it rettet fra in B. 17. Stygh Aghasson ridder ær / Iøsse Mathisson af Bossio wæpnær / oc Iøsse Pethersson af Othenslundæ] herra Stigh Aghæsons Iesse Matissons aff Bassyø ok Iesse Pæthersons aff Othænslundæ B.

Oversættelse

Jeg Jakob Akselsen af Krageholm, ridder, sender alle evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel de fremtidige som de nulevende, at jeg erkender at have skødet hr. Stig Pedersen min hovedgård i Bollerup med to fæstegårde og Flintemølle samt al den nævnte gårds tilliggender ved hvilket navn det end nævnes inden for de fire markskel; og en gård i Gerarp med tre fæstegårde, som hr. Anders Pep skødede mig, hvilket fremgår af hans åbne brev; og alt det gods, som jeg fik af fru Kristine, ligeledes i den samme landsby Gerarp, alt til evig besiddelse. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre ham og hans arvinger det efter lovens bogstav mod tiltale fra hvemsomhelst. Skulle det ske, at noget af godset bliver ham afvundet med rette på grund af mangel ved min hjemmel, så forpligter jeg mig til, at jeg og mine arvinger skal erstatte ham og hans arvinger så meget gods, som bliver han afvundet, på et for ham passende sted af det, jeg har. Til yderligere vidnesbyrd er mit segl hængt under sammen med segl tilhørende de hæderlige mænd, nemlig Stig Ågesen, ridder, Jens Madsen af Bussjö, væbner, og Jens Pedersen af Onslunda. I det Herrens år 1401 dagen før sankt Thomas' dag.