1401. 21. december. Sakskøbing


Fru Mechthild og Oluf Henningsen kvitterer hr. Aksel Mogensen for al tiltale angående Lille Reersø og Yderstved.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att frwe Mechtilldtt oc Oluff Henningsøn lader her Axell Mogensøn oc hans arffuinger quitt for all tilltale, de haffde thill huer anndre om godz y Lidell Reyrsø och Iderstuid, met alle dy obnne breffue, de haffde der paa, som thett bleff dattingitt emellom thennem s. Tommis dag for iull. ♦ Dat. Saxkiøbning s. Thome apostels dag xiiiiᶜ oc i.

Oversættelse

Et brev, at fru Mechtilde og Oluf Henningsen lader hr. Aksel Mogensen og hans arvinger fri for al tiltale, som de havde mod hverandre om gods i Lille Reersø og Yderstved, med alle de åbne breve, de havde derpå, således som det blev dagtinget mellem dem sankt Thomas' dag før jul. Givet i Sakskøbing sankt Thomas apostels dag 1401.