1401.


Synsbrev om en fiskegård, der er flyttet på Vor Frue klosters grund i Randers.

Tekst efter reg

Tekst

Siunssbreff, att en fiskegaard, kaldis Nørre Thubegaardt, er satt offuer paa wor frw closters grundt i Randers. 1401.

Oversættelse

Synsbrev, at en fiskegård, som kaldes Nørre Tubegård, er flyttet over på Vor Frue klosters grund i Randers. 1401.