1401.


Vidisse af et synsvidne om fiskegårde

Tekst efter reg.

Tekst

Widisse aff ett siunswindtne paa nogen fischegaarde. ♦ 1401.

Oversættelse

Vidisse af et synsvidne på nogle fiskegårde. 1401.