1401.


Hr. Elav Elavsen skøder det gods, der er tilfaldet ham efter Povl Glob, til dronning Margrete.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth breff at her Eleff Eleffssøn skøter drotning Margrete alt thet gotz som hanom tilfald paa Powel Globs weygne. ♦ Datum mcd primo.

Oversættelse

Et brev, at hr. Elav Elavsen skøder dronning Margrete alt det gods, som tilfaldt ham på Povl Globs vegne. Givet 1401.