1401.


Et brev om pantsat gods på Rügen.

Tekst efter reg

Tekst

Item en scrifft om slott oc feste som til pant stade vdi drotningh Margarete tiidh vdi Righen. ♦ Anno domini mcd[1] primo. Item en scrifft aff papyr om slot och fæste som til pant stode i drotning M[2] tiidh i Ryghen. ♦ Anno mcd primo.

1. mcd] herefter raderet lx reg. 2. M] = Margrete.

Oversættelse

Et brev på papir om slot og fæste på Rügen, som stod i pant i dronning Margretes tid. År 1401.