1401.


Fru Elisabeth af Hesselbæk sælger ødegården Pajhede til Børglum kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Skøde breff a<tt>[1] frw Elsebe aff Heselbeck haffuer [so]ldt[2] tiill Børlumklosteren øød [gordt, som] kallis Padehede i Iersleff sogen. ♦ Mcdi.

1. a<tt>] aff reg. . 2. [so]ldt] her og i det følgende er teksten udfyldte efter ÆA.

Oversættelse

Skødebrev, at fru Elisabeth af Hesselbæk har solgt en ødegård, som kaldes Pajhede i Jerslev sogn, til Børglum kloster. 1401.