1401.


Vidisse af 14019999022

Tekst efter reg

Tekst

En lattinske widisse att fruwe Elsebetaff Heselbeck haffuer skøtt tiill Børlumkloster en øøde byggestedt i Iersleff sogenn som kallis Padehede. ♦ Mcdi.

Oversættelse

En latinsk vidisse, at fru Elisabeth af Hesselbæk har skødet en øde byggegrund, som kaldes Pajhede, i Jerslev sogn til Børglum kloster. 1401.