1401.


Stadfæstelse af to gavebreve på gods i Sjørring.

Tekst efter reg

Tekst

Item nogle bispers stadfestelsse paa forschreffne[a] gaffue breffue. ♦ Daterit 1401.

a. forschreffne] cf. Dipl. Dan. 4. rk. V II nr. 491.

Oversættelse

Desuden nogle bispers stadfæstelse af de fornævnte gavebreve.[A] Givet 1401.

A. jf. DRB 4. rk. VII nr. 491.