1401.


Folmer Stampe forpligter sig til at fremskaffe nogle breve tilhørende Vestervig kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Folmer Stampe hanns forplichtellsse breff paa pergamenntt, att skulle igienn forskaffue nogre Westerwig closters breffue thillstede, som hannd thill sigh haffde ahnnammitt. ♦ 1401.

Oversættelse

Folmer Stampes brev på pergament, hvorved han forpligter sig til igen at fremskaffe nogle breve tilhørende Vestervig kloster, som han havde taget til sig. 1401.