1401.


Hr. Jens Thomsen skænker gods i Navtrup til Dueholm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

En pergemendtz breff Iens Thamsen rider haffuer giffuen nogen egendom y Nautrup sogen thill Dueholm closter. ♦ Daterit 1401.

Oversættelse

Et brev på pergament, at Jens Thomsen, ridder, har givet noget ejendom i Navtrup sogn til Dueholm kloster. Givet 1401.