1401.


Vidisse af Gertrud Gertsdatters gavebrev til Maribo kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Vidisse aff søster Gertrud Geertzdatters gaffuebreff paa nogett goedz thill Marieboe closter. ♦ 1401.

Oversættelse

En vidisse af søster Gertrud Gertsdatters gavebrev på noget gods til Maribo kloster. 1401.