1401.


Fru Lucia, enke efter Reinert Barnekow, og sønnen Ravn oplader græs på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Frw Lucia, Reinartt Bernekous efftherleffuersche, och hinndhis sønn Raffn Bernekow breff, huor vdi the vplader till bisp Peder aff Roskilde ald huess rettighed, som thennom war tilfaldenn vdi gotz i Siellannd och bebreffuitt wed Eggertt Knocke, som hand haffde faaitt med hanns høstrue Hennrich Bernekous datther. ♦ Datum 1401.

Oversættelse

Fru Lucia, Reinert Barnekows enke, og hendes søn Ravn Barnekows brev, hvormed de oplader til bisp Peder af Roskilde al den rettighed, som var tilfaldet dem i gods på Sjælland og givet dem brev på af Eggert Knoe, hvilket han havde fået med sin hustru Henrik Barnekows datter. Givet 1401.