1401.


Tekst efter reg

Tekst

Bentt Biildis aff Suolberg skiødebreff giffuitt Anders Ienssenn aff Forsinge paa hans gotz vdi Forsinge. ♦ Datum 1401.

Oversættelse

Bent Bille af Solbjergs skødebrev, givet Anders Jensen af Forsinge på hans gods i Forsinge. Givet 1401.