1401.


Jakob Olsen i Slagelse sælger en gård i Ørsted til Peder Lykke.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Olssenn i Slaugelsse haffuer saald Peder Lycke en gaard i Ørstede. ♦ Datum 1401. Latine.

Oversættelse

Jakob Olsen i Slagelse har solgt Peder Lykke en gård i Ørsted. Givet 1401. På latin.