1401.


Peder Lykke sælger sit gods i Ørsted til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Lyckes breff, hand haffuer sold bisp Peder sitt godtz i Ørstede. ♦ Datum 1401. Latine.

Oversættelse

Peder Lykkes brev, at han har solgt bisp Peder sit gods i Ørsted. Givet 1401. På latin.