1401.


Jens Lykkes pantebrev.

Tekst efter reg

Tekst

Iohannes Løcke haffuer pantsett Iens Anderssenn, kaldis Nyps, ii gaarde i Bierre herrit i Hornsult i Niphags sogen. 1401.

Oversættelse

Jens Lykke har pantsat Jens Andersen, som kaldes Nyps, to gårde i Bjerre herred i Hornsyld i Nebsager sogn. 1401.