1401.


Ærkebiskop af Lund udsteder brev om noget gods i Årstad herred.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem erche biscops breff aff Lundt paa nogit godtz y Hallendvti Aarstaed herrit. ♦ Anno 1401.

Oversættelse

Ærkebiskoppen af Lunds brev på noget gods i Årstad herred i Halland. År 1401.