1401.


Jens Jakobsen, Niels Eriksen og Morten Due sælger deres gods i Tyringe til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett breff som Iens Iackopszen y Weybye Niels Erickszen oc Morthen Due haffuer sold dronning M[1] alt theris godts y Tyringe. ♦ Datum 1401.

1. M] = Margrete.

Oversættelse

Et brev, at Jens Jakobsen i Vejby, Niels Eriksen og Morten Due har solgt dronning Margrete alt deres gods i Tyringe. Givet 1401.