1401.


Bonde Galt pantsætter sit gods i Tjære sogn til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett breff, at Bunde Galtaff Atletorp haffuer pant sat her Abram alt hans godts i Fiere sogenn. ♦ Anno m iiiiᶜ i.

Oversættelse

Et brev, at Bonde Galt af Allatorp har pantsat hr. Abraham alt sit gods i Fjærås sogn. År 1401.