1401.


Peder Andersens breve til dronning Margrete på gods i Sverige.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem nogre breffue som Peder Anderszenaff Boserup skulde haffue sold droning Margrete nogit godtz, som hannom skulde haffue tilfalden wtti Suerige. ♦ Anno domini mcd primo.

Oversættelse

Nogle breve at Peder Andersen af Boserup skulle have solgt dronning Margrete noget gods, som skulle være tilfaldet ham i Sverige. I det Herrens år 1401.