1401.


Vidisse af hr. Niels Jensens, Fikke van Gestens og dennes broders brev til dronning Margrete på Sæby.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem en vidisze a<ff>[1] her Niels Ienszen, Ficke van Gesten oc hans broders breff at the haffue opladit droninge Margrette alt therris retighet y Sebye gardi Laallandt oc at thet er thennom aff løst for saa møgit som koning Waldmare szotte thet y pandtt fore. ♦ Datum 1401.

1. a<ff>] at reg.

Oversættelse

En vidisse af hr. Niels Jensens, Fikke van Gestens og hans broders brev, at de har opladt dronning Margrete al deres rettighed i Sæby gård på Lolland, og at det er afløst dem for så meget, som kong Valdemar pantsatte det for. Givet 1401.