1401.


Hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder til sit gods i Danmark til kronen.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem et skøde breff for konning, ad her Benedictzvan Anefe<l>dtz[1] aff Krøingen <skøder>[2] alt sit godtz efftter fader oc moder i ald Danmarck. ♦ Datum 1401.

1. Anefe<l>dtz] Anefedtz reg. 2. <skøder>] mgl. reg.

Oversættelse

Et skødebrev udstedt for kongen, at hr. Bent Ahlefeld af Krønge skøder alt sit gods efter fader og moder i hele Danmark. Givet 1401.