1401.


Hr. Niels Iversen sælger sin andel i Sæby til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem her Niels Iffuerszenns breff ad hand haffuer sold d Margrete sin anpart y Sebye gardt oc godts y Lolland. ♦ Datum 1401.

Oversættelse

Hr. Niels Iversens brev, at han har solgt dronning Margrete sin andel i Sæby gård og gods på Lolland. Givet 1401.