1401.


Jens Gyrsting lejer en gård i Egerup af Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Hanns Gørstinngh fick wdi leie aff hospitalit enn gaardt vdi Egerup, huilchen hand schall beholde quitt och frii i hanns liffstiidt foruden ald affgifft. ♦ Anno 1401.

Oversættelse

Jens Gyrsting fik en gård i Egerup i leje af hospitalet og skal beholde den kvit og frit i sin levetid uden nogen afgift. År 1401.