1401.


Vidisse af et brev, hvormed kong Valdemar tildømmer Antvorskov kloster gods i Holmegård.

Tekst efter reg

Tekst

Vidice indhollenndis otte oræ iordt vdi Holm at were Anderschouff closter aff kong Voldemaro thil dømpt. ♦ 1401.

Oversættelse

Vidisse, som indeholder, at 8 øre jord i Holmegård var tildømt Antvorskov kloster af kong Valdemar. 1401.