1401.


Hans Jakobsen Scheff sælger et halvt bol jord i Sørby til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Hanns Iacobssønn Scheff soldte hospitalit en halff boels iord i Sorbylille. ♦ 1401.

Oversættelse

Hans Jakobsen Scheff solgte hospitalet en halv bol jord i Lille Sørby. 1401.