1401.


Hemming Tuesen sælger en gård i Slagelse til Peder Smed.

Tekst efter reg

Tekst

Hemmingius soldte forscreffne Peder Smid[a] enn annden gaard vdi Brede gade liggenndis. ♦ 1401.

a. forscreffne Peder Smid] cf. 1396: Dipl. Dan. 4. rk. V I nr. 234.

Oversættelse

Hemming solgte fornævnte Peder Smed en anden gård i Bredgade. 1401.