1401.


Papirsbrev om jordstykket Korsager, som er frataget kirken (i Skrøbelev)

Tekst efter reg

Tekst

It papirsbreff vnder datum 1401 lydendis om it stycke iord liggendis y Vllede marck, kaldis Korsager, som Morthen Krog nu bruger och er kircken[1] vndrycth for y nogre aar och icke bekommit landgilde theraff.

1. kircken] = Skrøbelev kirke.

Oversættelse

Et papirsbrev under dato 1401, som lyder på et stykke jord, der ligger i Ullede mark, og som kaldes Korsager, som Morten Krog nu bruger, og som er frataget kirken for nogle år siden, og den har ikke fået landgilde deraf.