[1401].


Kvittering, udstedt af Peder Nielsen af Kälkestad.

Tekst efter reg

Tekst

Item ett quittensz aff Peer Nilszeny Kieltestadt paa nogenn pennighe.

Oversættelse

Fremdeles en kvittering af Peder Nielsen af Kälkestad på nogle penge.