[Efter 1401].


Vidisse af Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors.

Tekst efter reg

Tekst

Enn lanndtztings vidisse paa pergamenntt offuer thrinde breffue: thenn 1. Folmer Stampis pantebreff paa tho gaarde i Morssz wid Fegesundt, thett 2..... thett thridie..... ♦ Vidissen vnnder dato 1547.

Oversættelse

En landstings vidisse på pergament af tre breve: det første Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors ved Feggesund, det andet....., det tredie..... Vidissen under dato 1547.