[1401-1406].


Jens Nielsen af Visborgs skødebrev på en ålegård ved Hals bro.

Tekst efter registraturen

Tekst

Item Iess Nielssens aff Visburg skøde .....[1] enn algardt ligindis i Halsbro. ♦ Datum .....[2] sancti Petri ad uincula.

1. .....] herefter ca. 10 ulæselige bogstaver, reg. 2. .....] herefter ca. 12 ulæselige bogstaver, reg.

Oversættelse

Jens Nielsen af Visborg skøder .....en ålegård, der ligger ved Hals bro. Givet ..... sankt Peders fængselsdag.