[1401-1409].


Peder Gunnesen og hans søn Gunne Pedersen stadfæster, at Elsnab er skødet til Børglum kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Per Gunissen oc hans søn Guni [Perssen stafester][1] then skøde som theris forelder [haffde skøtt] tiill Børlumkloster deris go[dtz som kallis] <E>lusnaab[2] wdi Wlsted sogen. ♦

[Mcdi .....][3]

1. [Perssen stafester]] her og i det følgende er teksten udfyldt efter ÆA. . 2. <E>lusnaab] Clusnaab reg. 3. [Mcdi .....]] eventuelt sidste tal var ulæseligt til ÆA.

Oversættelse

Peder Gunnesen og hans søn Gunne Pedersen stadfæster det skøde, hvorved deres forældre har skødet deres gods, der kaldes Elsnab, i Ulsted sogn til Børglum kloster.

1401...