[1401-1428] .


Brynjulf Magnusson, Hans Hogenskild og Jens Bengtsson vidimerer Erik Karlssons brev af 1390 3. januar.

Tekst efter A

Tekst

Allæ men thetta breff se ælla høre hilsæ wi Brøniæl Mawenssøn/ Hanis Howenskæld/ och H[a]nz[1] Benctssøn meth var herra/ ♦ Kunnow gøre wi godhæ thet wi hawa seth eth[2] breff[3] hwilkith frw Kirstinæaff Liwmbi hawer ii gømmæ hwilkith swm halder ord fra ord sum hær æftær staar skræwet/ ♦ Iak Erich Karlssønriddare hilsær etc. = Dipl. Dan. 4. rk. I V nr. 179 ♦ Framdeles hænggæ w[i] warth ingsælæ fore thetta beff til eth widnæ.

1. H[a]nz] her og i det følgende er nogle bogstaver skjult af pletter. 2. eth] herefter overstreget s A. 3. breff] herefter underprikket hwilkæth A.

Oversættelse

Vi Brynjulf Magnusson, Hans Hogenskild og Jens Bengtsson hilser alle mænd, der ser eller hører dette brev, med Vor Herre. Vi kan godtgøre, at vi har set et brev, som fru Kristine af Ljungby har i sit gemme, og det indeholder ord for ord, som står skrevet herefter. Jeg Erik Karlsson, ridder, hilser (o. s. v. = D RB. I V-4 nr. 179). Fremdeles hænger vi vort segl under dette brev til vidnesbyrd