1402. 3. januar. Solvik


Rådet i Maastricht kundgør beslutning om hjælp til Zielis van Vleytingen og hans fæller med henblik på deres tilgodehavender, og at skånefarerne skal underrettes derom.

Tekst efter A

Tekst

Item des anderen daighs januarii so waert uytgedraghen in den gemeynen raet dat men Zielis van Vleytinghen ende den anderen synen medegesellen helpen mit alle deren dat men betste kan dat sij honne gelt ende schade vergolden cryghen ende dat men tusschen dit ende Unser Liever Vrouwen Liechtdaghe alle porter guet van Tricht uyt Brabant cryge op dat die porter gheyn croydt noch schade en lijden ende dat den Schoensschen verderen ende anderen seggen sal.

Oversættelse

Fremdeles den 2. dag i januar da blev det vedtaget i det almindelige råd, at man skal hjælpe Zielis van Vleytingen og hans andre fæller med alt deres, det bedste man kan, så de får godtgjort deres penge og tab, og at man mellem denne dag og Vor Frues kyndelmisse skal få alt borgernes gods fra Maastricht ud af Brabant for at borgerne ikke skal have nogen ulemper eller lide skade, og man skal bringe det videre til dem fra Skåne og andre.