1402. 16. januar.


Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Wy Gerith Snaghenborgh. oc/ Heynæ Snaghenborgh. brødhræ riddare. Clawus Dowt oc Pædher Awessøn riddaræ / oc iæc Annæ[1] fornempde her Pædher Awessøns modher / wy fornempde kennes thet meth thettæ wart opne breff/ at wy meth war godh. frii wiliæ oc ya / efter ware frenders. oc wenes radh./ haue salt skøt affhent oc antwordhet/ fran oss oc ware. arwinge/ war nadheghe frwæ/ drotning Margretæ oc hennes arwinge oc efterkomere/ then by Frøsløff i Stæwenshæreth liggende. i Syeland / meth al syn tilliggelse. oc meth al breff oc rætichet / e / huat thet helst heder eller ær / som wy her til haue haft eller haue / eller hwem hon then forscrefne by eller nokot ther aff wnne eller lade wil / til ewerthelich eghe / ♦ Oc kennes wy fornempde / at / os oc ware arwinge. for alt thettæ forscrefne gotz by breff oc rætichet / e / huat thet helst heder eller ær som fare ær sacht / som wy her til haue haft eller haue. i then forscrefne by Frøsløff / suo fwlt oc alt scheet oc giort ær / efter war wiliæ oc nøghe / suo at os fulleliche oc / ganzæ wæl at nøgher/ ♦ Ok kennes wy oss oc ware arwinge / engen ræt eller til talen / til alt thettæ forscrefne gotz. by breff oc rætichet / e / huat thet helst heder eller ær / her efter / haue eller haue scule i nogræ madæ/ ♦ Ok huat breff som her efter kunne fynnes / som wppa then forscrefne by Frøsløff eller nokot ther aff ludæ / the breff scule fornempde war nadheghe frwæ / oc hennes arwinge och. efterkomere / eller hwem hon then forscrefne by gotz breff oc rætichet wnne eller lade wil / alle weghnæ til godhe gawn oc frome komme / oc engen stedh til hinder eller scadhe i nogræ madæ / ♦ Framdelis bindæ wy os fornempde til oc ware arwinge / at nar fornempde war nadheghe frwæ / eller hennes arwinge. eller efterkomere / eller huem hon then forscrefne by eller nokot ther aff wnne eller lade wil som fare ær sacht / os fornempde til sighe eller til sighe lade. tha wele. wy fornempde oc scule / eller ware. arwinge. fornempde war nadheghe frwæ eller hennes arwinge eller efterkomere / eller. hwem hon then forscrefne by eller nokot ther aff wnne eller lade. wil / som fare ær sacht/ alt thettæ forscrefne tilsta oc behulpelich ware / at fornempde war nadheghe frwæ eller hennes arwinge eller efterkomere / eller huem hon then forscrefne by eller nokot ther aff wnne eller lade. wil / alt thettæ forscrefne som fare ær sacht fange och. behalde. oc efter syn frii wiliæ styræ oc radhe til ewerthelich eghe / oc engte her wti her efter at hindræ wden helder at fordhe i alle madæ / ♦ Ok til mere bewaring at alle thisse forscrefne articlæ oc pyntæ / scule suo stadheghe faste. wbrodelige oc wgencallige. bliue oc haldes ewertheligæ / i alle madæ som her fare. screuet star wden alt archt oc hielpe rædhe / tha lade wy fornempde Gerith Snaghenborgh. oc Heynæ Snaghenborgh brødhræ riddaræ / Clawus Dowt oc Pædher Awessøn riddaræ oc iæc Anna[2] fornempde her Pædher Awessøns modher ware incigle meth wiliæ oc witscap henges for thettæ breff / ♦ Oc haue wy fornempde bedhet welbornæ men suosom ær her Sten Beyntssøn her Thure Beyntssøn her Vicke van Vitzen her Ienes Magnussøn her Hinrik Snaghenborgh. riddare. Sten Laleson Knut Beyntssøn oc Bertild Snaghenborgh awapn at the lade theres incigle til witnesbyrdh. henges for thettæ breff ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo secundo feria secunda proxima post octauam epiphanye domini.

1. Annæ] med første n rettet fra r A. 2. Anna] rettet in scribendo fra Arina A.

Oversættelse

Vi Gerhard Snakenborg og Heine Snakenborg, brødre og riddere, Klaus Doget og Peder Ågesen og jeg, Anne, fornævnte Peder Ågesens moder: vi fornævnte erkender med dette vort åbne brev, at vi med vores gode, frie vilje og ja-ord efter vore frænders og venners råd har solgt, skødet, overdraget og afhændet fra os og vore arvinger byen Frøslev, der ligger i Stevns Herred på Sjælland med alle dens tilliggender og med alle breve og rettigheder, hvad det end hedder eller er, som vi hidtil har haft eller havde vor nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun vil oplade eller unde den forskrevne by eller noget af den til, til evigt eje. Og vi, fornævnte, erkender, at vi og vore arvinger for alt dette førskrevne gods ved brev og rettighed, hvad det end hedder eller er, som før blev sagt, som vi hidtil har haft eller har i den førskrevne by Frøslev og er fuldt og ganske veltilfredse, og alt er gjort efter vor vilje og nøje. Og vi er erkender os og vore arvinger herefter ikke at have nogen ret eller tiltale til dette førskrevne gods ved breve eller rettigheder, hvad det end hedder eller er, på nogen måde. Og det brev som herefter kan findes angående den forskrevne by Frøslev eller noget pålydende deraf, det brev skal komme vor førnævnte nådige frue og hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun under eller oplader den førskrevne by, brev eller rettighed til god gavn og fromme alle vegne og intet sted til hinder eller skade på nogen måde. Fremdeles forpligter vi, fornævnte, os selv og vores arvinger til, at når vor fornævnte nådige frue dronning Margrete eller hendes arvinger eller efterkommere, eller hvem hun under eller oplader den forskrevne by eller noget deraf, som før er sagt, kræver det eller lader det kræve, da forpligter, vi, fornævnte, at være vor fornævnte nådige frue eller hendes arvinger eller efterkommere eller hvem hun under eller oplader den førskrevne by eller noget deraf til, som før er sagt, behjælpelige og bistå i alt dette førskrevne, at førnævnte frue eller hendes arvinger eller efterkommere eller hvem hun under eller oplader den førskrevne by eller noget deraf til, at alt dette førskrevne som før er sagt,skal gælde og bestå og efter hendes frie vilje (til at) styre og råde til det evigt eje. Og intet heri herefter at hindre uden heller at fordre i alle måder.(?) Og til yderligere bevaring af alle disse førskrevne artikler og punkter skal være faste, ubrydelige, uigenkaldelige, forblive og holdes evige på alle måder, som her før skrevet står, med al agt og hjælp råde. Da lader vi, førnævnte Gerhard Snakenborg og Heine Snakenborg, brødre og riddere, Klaus Doget og Peder Ågesen og jeg, Anne, førnævnte Peder Ågesens moder, vore segl med vilje og viden hænge for dette brev. Og vi, førnævnte, har bedt de velborne mænd, som er hr. Sten Bengtson, hr. Ture Bengtson, hr. Fikke van Vitzen, hr. Jens Magnussen, hr. Henrik Snakenborg, riddere, Sten Lalesson, Knut Bengtson og Bertold Snakenborg, væbnere, at lade dres segl hænge for dette brev til vidnesbyrd. I det Herrens år 1402 tirsdagen før herrens åbenbaring...(?)